Paslaugos


Konsultavimas dėl ES struktūrinių fondų paramos gavimo:
- Remiamų veiklos sričių, keliamų reikalavimų, tinkamų išlaidų ir kitų apribojimų išaiškinimas
- Konsultavimas dėl projekto idėjos suformavimo ir išgryninimo
- Konsultavimas dėl projekto apimties

Dokumentų ES struktūrinių fondų paramai gauti rengimas:
- Investicinių projektų rengimas
- Paraiškų užpildymas
- Projekto biudžeto parengimas
- Reikalingų tyrimų ir apklausų atlikimas ir apibendrinimas
- Kitų parengiamųjų darbų atlikimas

Dokumentų kitų finansavimo šaltinių paramai gauti rengimas

Projektų įgyvendinimo koordinavimas, administravimas, konsultavimas:
- Projekto įgyvendinimo kontrolė
- Viešųjų pirkimų dokumentų rengimas
- Konsultavimas dėl viešųjų pirkimų įgyvendinimo
- Mokėjimo prašymų rengimas
- Galutinių ir tarpinių projekto įgyvendinimo ataskaitų rengimas
- Kitų projekto įgyvendinimui reikalingų dokumentų rengimas

E — sprendimas:
Dizaino arkliukas